Filosofie IMC Visana

Uw gezondheid komt binnen IMC Visana op de eerste plaats.
Dankzij onze multidisciplinaire aanpak, bent u bij ons verzekerd van kwalitatief hoogwaardige zorg.
Daartoe leveren wij doeltreffende, soms grensverleggende medische oplossingen.
 
Kwaliteit
Ontwikkelingen in de samenleving vragen om innovatieve oplossingen op het gebied van zorg. Vernieuwing is noodzakelijk om de zorg toekomstbestendig te maken en te houden. IMC Visana draagt hieraan bij door doeltreffende, soms grensverleggende zorgoplossingen te bieden. Dat doen we door uw zorgbehoefte multidisciplinair te benaderen. Want door de kennis van verschillende medische disciplines te combineren, ontstaat een integraal beeld van uw gezondheid. En dat geeft u de garantie dat u de juiste zorgoplossing krijgt aangereikt.
 
Educatie
De ontwikkelingen in de gezondheidszorg gaan snel. Om bij te blijven is de behoefte aan scholing groot. 
Ook op dat vlak leveren wij een waardevolle bijdrage aan de gezondheidszorg. Want samen maken we medische educatie mogelijk.

Wetenschap
De kwaliteit van onze zorg is gebaseerd op de kennis en ervaring van onze (para)medici. Daarom zorgen we niet alleen voor de juiste voorlichting voor u, maar zorgen we ook dat onze (para)medici hun kennis op peil houden. Dat doen we door onszelf continue te blijven bijscholen, en door kennis te delen met andere specialisten. Dankzij die doorlopende aandacht voor wetenschap en educatie, blijft u ook op langere termijn gegarandeerd van de beste zorg!