Kwaliteitswaarborgen

Voor iedereen die werkzaam is binnen IMC Visana geldt dat zij ten alle tijden BIG-geregistreerd moeten zijn als registratie in het BIG-register mogelijk is. Daarnaast moeten zij voldoen aan aanvullende kwaliteitseisen die vanuit hun eigen brancheorganisatie worden gesteld. Op die manier verzekeren wij ons ervan dat alle zorgverleners die werkzaam zijn binnen IMC Visana alle relevante kwaliteitstoetsingen kunnen doorstaan. 
Maar daar stoppen wij niet!

Bij de selectie van zorgverleners wordt vanuit IMC Visana vervolgens gekeken naar de aanvullende maatregelen die zijn getroffen om de eigen kwaliteit te bevorderen. Binnen IMC Visana streven we er namelijk naar om beter te zijn dan van ons wordt verwacht.
Want het is die insteek die er voor zorgt dat u erop kunt vertrouwen dat u bij ons in goede handen bent.